Turvattomuus murentaa työpaikkoja

Copyright: Auli Kekkonen

Viime aikojen uutisvirta tuntuu marssittavan esiin loppumattoman lomautettujen ja työttömien jonon, vaikka samaan aikaan nähdään enteitä siitä, että valoisammat ajat työmarkkinoilla olisivat koittamassa. Syypääksi tilanteeseen on helppo nimetä kasvottomat markkinavoimat; silloin asia ei ikään kuin ole ihmisten hallittavissa eikä kuulu kenellekään. Käytännössä kyse on kuitenkin aina ihmisistä ja heidän työpaikoistaan.

SAK on ilmaissut huolensa nykymenosta työelämässä. Näkyvimpänä osoituksena tästä järjestettiin joulukuun 12:ntena mielenilmauspäivä työpaikkojen puolesta. Vaikka päivän tavoitteena oli saada aikaan keskusteluyhteys palkansaajien ja työnantajien välille, joillakin tahoilla aikomus haluttiin nähdä enemmänkin riidan haastamisena. Päivän tarkoituksena oli myös nostaa esille aidon yhteistoiminnan merkitys ja mahdollisuudet työpaikoilla.

Irtisanominen on nykyisin muotia
Tietoliikenneasentaja Jyrki Halminen tietää alansa tuulisuuden. Oma työpaikka alkoi tuntui yhä epävarmemmalta yrityskauppojen myötä ja lopulta katosi alta tykkänään. Kuinka kaikki oikein kävi?

Yhteistoimin yli vaikeidenkin aikojen
SAK:n työelämäosaston apulaisjohtaja Ari Seger pohtii nykymenon taustoja, peräänkuuluttaa yhteiskuntavastuuta ja kertoo, kuinka potkutkin voi antaa tyylikkäästi. Hänestä työvoimavaltainen teollisuus on tätä nykyä eniten uhanalaisena.

Ihmiset eivät ole pelkkiä numeroita
Vaikka suurten yritysten toimet noteerataan näkyvimmin julkisuudessa, pieni ja keskisuuri yrityssektori on käytännössä merkittävä ihmisten työllistäjä. Esimerkiksi Suomen Teollisuuskumi Oy:llä Pieksämäellä töitä tehdään rauhallisin mielin.

Copyright: Auli Kekkonen

Palkansaajia närästää se, että yhteistoimintamenettelystä on tullut lähinnä irtisanomisautomaatti. Sen sijaan toivottaisiin, että yhteistoiminnan avulla selvitettäisiin kunnolla, miten tarpeellisia irtisanomiset lopulta ovat ja mitä konkreettista olisi tehtävissä työn turvaamiseksi ja työntekijöiden aseman helpottamiseksi muutostilanteissa.

Työelämäosaston johtaja Kirsti Palanko-Laaka SAK:sta muistuttaa, että epävarmuus rassaa myös työpaikkansa säilyttäneiden voimavaroja. Osaavat ammattilaisetkaan eivät ole turvassa holtittomilta vaikuttavilta irtisanomisilta. Maailmantalouden alavire on kyllä vähentänyt tilauskantoja monissa tuotantolaitoksissa, mutta väkeä vähennetään myös voittoa tuottavissa yrityksissä ja syyksi näyttää kelpaavan lyhytnäköinen pörssikurssien arvonnousun havitteleminen.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: