Väestö ikääntyy - loppuuko työvoima?

Copyright: Nina Kurki

Vuonna 2003 erilaisiin eläkejärjestelmiin siirtyy enemmän ihmisiä kuin työelämään saadaan uutta osaamista. Tilanne on johtanut uhkakuvien maalailuun katastrofaalisesta työvoimapulasta, joka uhkaa tuotannon ja hyvinvoinnin kasvua. Eri tahoilla onkin aloitettu strategioiden hiominen, jotta työvoimaa olisi tarpeeksi käytössä jatkossakin. Eläköitymisikää pyritään nostamaan työolojen kehittämisen ja tyky-toiminnan kautta. Lisäksi eri alat tekevät töitä imagonsa kohentamiseksi, jotta myös nuoret saataisiin houkuteltua mukaan. Uhkakuvat työvoiman välittömästä loppumisesta eivät kuitenkaan ole historiallisesti ainutlaatuisia ja ovat usein johtaneet joukkotyöttömyyteen.

Osaaminen uhkaa kadota eläkkeelle
Tampereen kaupunki työllistää reilut 15 000 henkeä, kun määräaikaisetkin lasketaan mukaan. Eläkkeelle näistä siirtyy vuoteen 2010 mennessä noin 4000 henkilöä. Henkilöstöjohtaja Pekka Palola kertoo, millä aseilla tulevaisuudessa mahdollisesti uhkaavaa työvoimapulaa vastaan on alettu taistella.

Noin joka viides yrityskäynti poikii työpaikan
Työvoimatoimistoista tehdään yrityskäyntejä, joilla pyritään paitsi levittämään tietoa työnantajapalveluista myös löytämään työpaikat, joita yrittäjä ei ole ymmärtänyt, ehtinyt tai muistanut laittaa hakuun. Tampereen alueella noin joka viides työnantajakäynti poikii työpaikan.

Yksityisiltä palvelualoilta arvioidaan siirtyvän eläkkeelle yhteensä 75 000 henkilöä vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi yli 55-vuotiaista työllisistä siirtyy työttömäksi 46 000 henkilöä aikavälillä 2002 - 2010. Palvelutyönantajat ovatkin huolissaan siitä, kuinka tämä siirtymä voidaan korvata uusilla työntekijöillä, sillä työvoiman saatavuuden heikentyminen saattaa jopa rajoittaa tuotannon ja hyvinvoinnin kasvua. Joillakin aloilla työvoiman saatavuudessa ilmenee ongelmia jo nyt.

Copyright: Maija Ripatti

Kiinteistöpalvelualalla työvoimapulan oireet näkyvät jo
Kiinteistöpalvelualaa vaivaavat läpikulkualan oireet: työvoimaa tulee ja menee, eikä varsinkaan ammattitaitoista henkilökuntaa ole aina helppoa saada. Engelin siivouspalveluiden henkilöstösuunnittelija Riitta Sinisalo kertoo, kuinka työ löytää tekijänsä Tampereella.

Oma jaksaminen ei ole itsestäänselvyys
Yli 30 vuotta ravintola-alalla työskennellyt Marja Keinänen tietää, ettei työn tekeminen ole aina omasta halusta tai jaksamisestakaan kiinni. Vaikka halua työn tekemiseen edelleen olisikin, voi oma ruumis olla asiasta eri mieltä. Työ ravintola-alalla on kuluttavaa, eikä sen rapistavaa vaikutusta Keinäsen mielestä täysin torjuta millään porkkanoilla tai tyky-toiminnalla.

Linkki: