Kiinteistöpalvelualalla työvoimapulan oireet näkyvät jo

Riitta Sinisalo. Copyright: Nina Kurki

Kiinteistöpalvelualalla on paikoin jo nyt vaikeuksia rekrytoida uusia työntekijöitä, lisäksi sitä kiusaavat läpikulkualan tyypillisimmät oireet: väkeä tulee ja menee eikä ammattitaitoista henkilöstöä tahdo aina saada. Oireet on havaittu jo Tampereen Engelin siivouspalveluissakin, mutta tilanne on kuitenkin vielä aivan kohtuullinen.

Tampereen Engelin siivouspalveluilla on keskitetty työhönotto. Henkilöstösuunnittelija Riitta Sinisalo haastattelee työnhakijat ja vastaa puhelimitse tehtyihin tiedusteluihin. Toistaiseksi tarvittava määrä työvoimaa on ollut saatavilla, vaikka varsinkin osa-aikatyöntekijöiden vaihtuvuus on varsin runsasta. Sinisalo arvelee, ettei Tampereen alueella työvoiman saatavuudessa ole vielä saman kokoluokan ongelmia kuin vaikkapa Etelä-Suomessa.

Tampereen siivouspalveluissa maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä on alle 10 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla tilanne on kuitenkin aivan erilainen. Joillakin palvelualueilla jopa puolet työntekijöistä saattaa olla maahanmuuttajia, ja yritys myös kouluttaa heitä alalle.

Sinisalo kertoo, että kokopäiväisiin työpaikkoihin löytyy edelleen mukavasti koulutettuakin väkeä, mutta osa-aikatöiden kohdalla työajat ja työhalukkaat eivät aina osu yksiin. Osa-aikapaikkoja niputetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että töitä riittäisi yhdelle työntekijälle koko päiväksi.
"Esimerkiksi aamulla saattaa olla jossakin toimistotyyppisessä siivouksessa ja sitten päivällä jatkaa jossain muualla. Se on meidän päämäärämmekin, että saadaan sillä tavalla niitä pysyväisempiä työnhakijoita ja työntekijöitä", pohtii Sinisalo.


Markkinoitteko työpaikkojanne jotenkin?


Varsinkin osa-aikaisia opiskelijatyöntekijöitä tulee ja menee, mutta ilman heitä hommasta ei tulisi mitään. Sinisalo ei koe, että vilkas vaihtuvuus olisi ongelma. Opiskelijat ovat motivoituneita ja joustavia työntekijöitä, ja heille parin tunnin iltasiivoukset sopivat hyvin.

Ammattitaidosta joudutaan tinkimään usein varsinkin osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista alan koulutusta tai työkokemusta. Laitoshuoltajan tutkinnon suorittaneita saadaan töihin vielä ihan mukavasti, ja yritys tarjoaa heille mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

Copyright: Matti Reinola

Engel tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa esimerkiksi tarjoamalla laitoshuoltajaopiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Usein harjoittelijan ja yrityksen välinen yhteistyö jatkuu työsuhteena. Lisäksi yritykselle on Tampereen alueella kymmenkunta oppisopimusopiskelijaa, joista osa opiskelee palveluohjaajiksi, osa siivousteknikoiksi ja osasta tulee toimitila- ja laitoshuoltajia.

Sinisalo arvelee, että kiinteistöpalvelualalla osataan arvostaa myös ikääntyvää työntekijää. Yrityksessä pyritäänkin pitämään myös vanheneva henkilöstö mukana työelämässä työkykyä ylläpitävällä toiminnalla ja ikäkausitarkastuksilla. Kokopäiväisestä työstä on myös mahdollista siirtyä osapäiväiseen.


Mitä tyky-toiminta pitää sisällään?
Siivoaminen ei ole vain mopin varressa seisomista


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki:

Takaisin