Yhteistoimintamenettelyyn kaivataan muutosta

Copyright: Nina Kurki

Yt-laki sanelee tahdit, joiden mukaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä käytävät neuvottelut etenevät vähintään 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Lakia on kuitenkin moitittu työnantajapuolella vaikeaselkoiseksi. Palkansaajapuolella pahimmaksi puutteeksi on koettu se, ettei laki velvoita työnantajaa todellisiin neuvotteluihin työpaikalla tapahtuvista muutoksista. Työministeriö asetti viime syksynä komitean selvittämään, olisiko yt-lain kokonaisuudistamiselle tarvetta. Tuhdissa juttupaketissa SAK:n vastaava lakimies Jorma Rusanen sekä pääluottamusmiehet kolmesta vuoden sisällä yt-neuvotteluja käyneestä yrityksestä kertovat, mikä nykyisenkaltaisessa yhteistoimintamenettelyssä on pielessä ja kuinka sitä voitaisiin kehittää työntekijöiden parhaaksi.

Työnantajajärjestöt pakoilevat vastuutaan irtisanomistilanteissa
SAK:n tavoitteena on parantaa työntekijöiden turvaa työyhteisöjen muutostilanteissa sekä lisätä työnantajan vastuuta irtisanomisten jälkihoitoon kuuluvissa asioissa. SAK:n vastaava lakimies Jorma Rusanen näkee, että vaikka yhteistoimintamenettelyn kehittämistä pohtinut kolmikantainen, ns. Wallinin työryhmä jäi erimielisyyteen kaikissa toimeksiantonsa keskeisissä osissa, työnantajajärjestöt saavat asian jälleen eteensä ensi syksyn tuloneuvotteluissa.

Pääluottamusmies lisäisi ennakoivaa edunvalvontaa
Metso Paperin Valkeakosken tehtaan pääluottamusmies Kari Heleniuksen mielestä olisi tärkeää, että työntekijöillä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun jo ennen varsinaista irtisanomisuhkaa. Nyt hänen mielestään yt-neuvotteluja käydään lähinnä siitä, kuinka esimerkiksi työnantajan ennalta ilmoittamaan irtisanottavien määrään päästään.

Copyright: Nina Kurki

Irtisanottujen ja muun henkilöstön jälkihoitokin tärkeää
Ikaalisten Kylpylässä käytiin viime syksynä yt-neuvottelut, joiden tuloksena yhteensä 29 työntekijää irtisanottiin. Hotelli- ja ravintolapuolen pääluottamusmies Heli Mobergin mielestä neuvottelut olivat kyllä parhaasta päästä, mutta irtisanottujen ja jäljelle jääneen henkilöstön jälkihoito jäi työnantajalta puolitiehen.

Kansainvälinen kilpailu puristaa vaateteollisuutta... ja työntekijöitä
Pääluottamusmies Pirjo Laitinen kertoo, että trikootuotteita valmistava Nanso Oy on käynyt viime vuosien aikana läpi suuria muutoksia, joihin on liittynyt henkilöstön vähentämistä ja tuotannon uudelleenjärjestelemistä. Osalle työntekijöistä muutokset ovat merkinneet sitä, että työpaikka on mennyt alta tai siirtynyt toiselle osastolle.

Linkit:

Nettiradio Mikaelin arkistosta: