Innoklubit etsivät moderneja kylähulluja

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Rohkeita ja luovia, mutta samalla toteuttamiskelpoisia ideoita haetaan tämän vuoden alussa käynnistyneessä Innoklubi-kokeilussa. Klubeja on perustettu Oulun lääniin, Pukkilan kuntaan ja Pieksämäelle, ja kullakin alueella toiminta on profiloitunut oman seutukunnan tarpeiden mukaan. Hyviä ideoiden ituja on löytynyt jo useampiakin, ja ensimmäisiä toteutuksia nähtäneen viimeistään ensi vuoden alussa.

Luovat ideat käytäntöön
Innoklubien rahoittajana ja alkuunpanijana on Sitra, jonka edustajana, ja klubien yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Kimmo Vähäjylkkä "Hanke on osa Sitran innovatiivista toimintaa ja aluekehitystyötä ja sen taustalla on ollut huoli erityisesti maaseututaajamien ja syrjäseutujen nuorista. Poismuutto ja vaihtoehtojen vähyys koettelee näitä seutuja, ja yhtenä vastakeinoksi päätettiin kokeilla Innoklubi-toimintaa", Vähäjylkkä selvittää.

Pieksämäellä riittää ideoita
Pieksämäellä Innoklubi-toimintaa vetää Petri Virtanen, ja hänen tehtävänään on ollut koota noin 10 hengen toimijajoukko, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on seudullinen kehittäminen. Porukalla on kehitelty ideoita, mietitty niiden toteuttamista ja uusien liiketoimintojen synnyttämistä. Uusia ideoita onkin syntynyt kiitettävästi, ja useampaakin idean itua on päätetty lähteä työstämään eteenpäin.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: