Liiketoiminnan perusosaamista on parannettava

Copyright: Suvi Härkönen

Yrittäjyyden perustaitojen oppimiseen pitäisi olla mahdollisuus jo yläasteella tai viimeistään lukiossa. Liian monen yrittäjän ura kaatuu nimittäin jo alkuvaiheessa siihen, että liiketoiminnan perustaidot eivät ole hanskassa. "Ei ole ymmärretty, että kassaan on tultava enemmän rahaa kuin sieltä menee", toteaa KTT, DI Toivo Koski.

Toivo Koskella on hyvä tuntuma yrittäjyyteen ja yrittäjäpolulle pyrkiviin, sillä hän toimii sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtajana että kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaineen yliassistenttina. "Korkeakoulujen ensisijainen tehtävä on tuottaa tutkimusta ja antaa siihen liittyvää opetusta. Näin myös Pienyrityskeskuksessa tutkimus on kiinteä osa toimintaa, ja sen tulee sekä antaa uutta tietoa koulutukseen että tuottaa sisäistä tietoa keskuksen omasta koulutustoiminnasta", Koski selvittää.


Tutkimustoiminnan merkitys


Viime vuoden merkittävimpiä tutkimuskohteita Pienyrityskeskuksessa oli kursseille osallistuneiden teknologiayrittäjien liiketoimintaosaamista mittaava tutkimus. Keväällä valmistunut tutkimus osoitti, että yrittäjät hallitsevat varsin hyvin markkinoinnin ja myynnin, mutta selkeitä puutteita sen sijaan on laskentatoimen ja yritysjuridiikan osaamisessa.

"Erityisesti parantamisen varaa on taloudellisen ajattelun ymmärtämisessä. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että vaikka kassaan on velkarahoituksella saatu rahaa, itse yritystoiminta ei ole kannattavaa. Yritys voi joutua selvitystilaan ilman, että yrittäjä itse on tietoinen asiasta", Koski toteaa.


Liiketoiminnan osaamisen mittaukselle jatkoa
Turhat konkurssit voitaisiin estää


Yksi tapa parantaa yrittäjien liiketoiminnan perusosaamista olisi Kosken mukaan aloittaa taloustieteiden opetus jo peruskoulutusvaiheessa. Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta perustiedot talouden lainalaisuuksista olisi hyvä olla tiedossa jo ennen yrittäjiksi ryhtymistä.


Taloustieteen alkeet perusopetukseen


Yhtenä tutkimustyön tavoitteena on myös tuoda esiin yrittäjien tuntoja ja mielipiteitä ja viedä niitä eteenpäin. "Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on yhä vallalla kolmikantamalli, jossa päätöksiä tekevät hallitus, SAK ja työnantajat. Kohtuullista olisi, että yrittäjien ääni kuuluisi nykyistä enemmän, sillä suomalaisten työpaikoista 80 prosenttia on pk-yrityksissä", Toivo Koski muistuttaa.


Yrittäjän ääni kuuluviin


Suomessa yrittämiselle on kaikesta huolimatta kohtalaisen hyvät edellytykset, ja yrityksissä löytyy myös uskoa tulevaisuuteen. Myös tutkija pitää tulevaisuuden näkymiä hyvinä, varsinkin jos aikaväli on riittävän pitkä. Parhaiten pärjäävät ne, jotka pystyvät tarjoamaan entistä tehokkaammin suuremman määrän palveluja. Tarjoajista tulee pulaa, mutta kysyntä kasvaa, Koski ennustaa. Yhtenä yrittämisen uhkana Koski pitää hallituksen tekemää päätöstä purkaa yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. "Se, että yrittäjän verotus jossakin muodossa kaksinkertaistetaan, on aika selkeä negatiivinen viesti siitä, miten tämänhetkiset päättäjät yrittäjyyteen suhtautuvat", Koski kritisoi.

Toivo Koski. Copyright: Tiina Toivakka
Pitkän aikavälin näkymät hyvät
Korulauseet eivät riitä


Aloittavaa yrittäjää Toivo Koski opastaa olemaan tarkkana nimenomaan tuotteiden kehitysvaiheessa. Markkinoille kannattaa lähteä vain sellaisen tuotteen kanssa, jolle on varmasti kysyntää. Myynnin merkitys on niin ikään suuri; mitä raivokkaampaa on alkuvaiheen myynti ja asiakasreferenssien hankkiminen, sitä varmemmin kassaan tulee rahaa ja yrityksellä on mahdollisuus menestyä.


Raivokasta myyntiä


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: