Yrittäjä saa tavoitella tähtitaivaita

Armi Salo-Oksa. Copyright:Katriina Partanen

Marski Data Oy:n toimitusjohtaja Armi Salo-Oksan mielestä yrittäminen on elämäntapa. Hän on toiminut yrittäjänä toistakymmentä vuotta - aluksi vaatetusalalla ja vuodesta 1994 IT-alalla toimivan Marski Datan toimitusjohtajana. Vaikka naisyrittäjien määrä on nyt suurempi kuin koskaan ennen, IT-ala on edelleen melko miehinen ala. "Onhan tämä tavallaan aika yksinäistä. Itse en tunne yhtään samalla alalla toimivaa yrittäjänaista", Salo-Oksa pohtii.

Viime tammikuussa Armi Salo-Oksalle tuli täyteen kymmenen vuotta Marski Datan toimitusjohtajana. Kuluneen kymmenen vuoden aikana yrityksen nimi on muuttunut Mikkelin Toimistoautomaatiosta Marski Dataksi ja henkilöstön määrä on kasvanut kuudesta neljääntoista. Yrityksen kasvun myötä Salo-Oksalta on jäänyt päivittäinen myyntityö pois. Aika kuluu strategioiden ja visioiden suunnittelussa ja seurannassa sekä yleensä yrityksen taustalla olevien asioiden hoitamisessa.


Marski Datan alkuaikoja


Marski Data on lokaali yritys eli se toimii noin 50 kilometrin säteellä Mikkelistä. Tuotteitaan ja palveluitaan se tarjoaa lähinnä yrityksille. Ideana on kokonaisvaltainen toimistotekniikan hoitaminen laitteistoista palomuureihin. Marski Datan suurimmat yhteistyökumppanit ovat Canon, IBM ja Hewlett-Packart. Armi Salo-Oksa uskoo, että Marski Datan kasvukehitys jatkuu edelleen, kuten se on jatkunut jo kymmenen vuotta. "Se, että ollaan paikallinen yritys, vaatii tietysti jo tässä vaiheessa strategisia linjauksia siitä, mitä tehdään", pohtii Salo-Oksa Marski Datan tulevaisuutta.


Marski Datan kehitys


Naisten määrä on IT-alalla edelleen melko alhainen. Marski Datassakin on neljätoista työntekijää, mutta toimitusjohtaja Armi Salo-Oksan lisäksi yrityksessä on vain kaksi naista. Huomaako alalla olevansa nainen? "Ei sitä välttämättä huomaa näiden miesten keskuudessa. Sitä ollaan enemmänkin henkilöitä kuin miehiä tai naisia."


Naisten vähäinen määrä IT-alalla


Yrittämisessä Salo-Oksaa viehättävät haasteet ja itsenäiset päätökset, mutta ennen kaikkea yrittäminen on hänen mielestään elämäntapa. Tällä hetkellä Suomen yrittäjistä on naisia noin 33 % eli 71 000 henkilöä. Määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin, mutta muihin EU-maihin verrattuna Suomessa on vähän naisia työnantajayritysten johdossa. Naiset ovat yleensä pienyrittäjiä eli he työllistävät useimmiten vain itsensä tai korkeintaan muutaman henkilön. Armi Salo-Oksan mielestä Suomen yhteiskunta ei tue pieniä yrittäjiä samalla tavalla kuin isoja. Tämä puolestaan nostaa naisyrittäjyyden kynnystä.

Copyright: Katriina Partanen
Miten naiset saadaan yrittämään?
Naisyrittäjän asema Suomessa


Yrittäminen muuttuu siinä missä kaikki muukin tässä yhteiskunnassa. Armi Salo-Oksan mielestä yrittäminen on muuttunut luonteeltaan kireämmäksi ja totisemmaksi. Osaltaan siihen vaikuttaa kilpailun kiristyminen ja osaltaan markkinoiden kasvaminen. Menestyvä yritys vaatii yrittäjältä luovuutta, uskoa itseensä, tulevaisuuteen ja henkilökuntaan sekä realistista asennetta. Armi Salo-Oksa toteaakin, että pilvilinnoja on turha rakentaa, mutta tähtitaivaita saa tavoitella. Kiristyvässä kilpailussa yksi yrityksen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kilpailukyky. "Kilpailukyky ei tarkoita pelkästään hintaa, vaan tarvitaan myös kilpailukykyinen henkilöstö, joka pystyy omalla toiminnallaan vakuuttamaan asiakkaat", arvioi Salo-Oksa.


Miten varmistaa yrityksen kannattavuus kiristyvässä kilpailussa?
Minkä avulla jaksaa yrittää huonoina aikoina?


Armi Salo-Oksan aviopuoliso Pertti Oksa on myös yrittäjä. Salo-Oksan mielestä yrittäjäpuoliso on rikkaus. "Yrittämisessä pätevät samat lainalaisuudet, mutta näkökulmat vaihtuvat toimialoittain, se antaa aika paljon", hän pohtii.


Yrittäjyyden vaikutus arkeen


Salo-Oksan mielestä yrittäjyys ei ole joko on tai off, vaan se kulkee yrittäjän mukana koko ajan myös vapaa-ajalla, toisin kuin tavallisella palkansaajalla. Se ei kuitenkaan häiritse, sillä yrittäjyys on elämäntapa. Salo-Oksa kertoo, että töihin menee nykyään aikaa vähemmän kuin ennen, mutta silti edelleen liikaa. Tulevaisuudessa hänen tarkoituksenaan on ottaa rennommin ja siirtää vastuuta enemmän muille, näin aikaa jää vaikka opiskeluun.


Yrittäjyys ja vapaa-aika


Nettiradio Mikaelin arkistosta: