Hi-Tech-osaamiskeskus Savonlinnaan

Jatkuva poismuuttaminen puhuttelee erityisesti Itä-Suomessa asuvia. On kuitenkin esimerkkejä siitä, miten toisen poislähtö tuottaakin tilaa uusille innovaatioille. Savonlinnan Mediakeskus sai alkunsa sanomalehti Itä-Savon siirtyessä pois Savonlinnan Kirjapainon toimitiloista muutama vuosi sitten. Tiloja vapautui noin 1500 neliömetriä ja samalla syntyi ajatus uuden median keskittymästä, mediakeskuksesta.

Mediakeskus - osaamiskeskus Savonlinnassa

Alkuhämmenyksen jälkeen alkoi kehittämisprojekti, joka nyt vuonna 2000 antaa uutta toivoa aluelliselle IT-toiminnalle. Mediakeskuksen tavoitteena on olla media-alan osaamiskeskittymä Savonlinnassa, joka luo edellytykset uusien media-alan liiketoimintojen kehittymiselle. Tavoitteena on myös toimia itse kannattavana liiketoimintayksikkönä, osana Savonlinnan Kirjapainon toimintaa.

Mediakeskuksen toiminperiaate?

Mediakeskuksen visiona on yhdessä muiden Savonlinnassa kehitettävien hankkeiden kanssa tehdä media-alan tuotekehityksestä, etätyöskentelystä ja vapaa-ajan toimintojen yhteensovittamisesta optimaalisen elämisen malli. Yrityksiä tässä vaiheessa on mukana mm. Savonlinnan Kirjapaino Oy, Savonlinnan Tilikeskus Oy, Savonlinnan Internet-Palvelu Oy, Savon Mafia Oy, Insinööritoimisto Sarkon Oy, Soft@Test - Ohjelmistotestauskeskus, Proha Oyj, Intellisoft Oy, Brossco Multimedia Oy, Holopolar Oy ja iMedia.


Tj. Ilpo Luostarinen: Mikä on mediakeskuksen konsepti?
Mitä hyötyä sijainnista on asiakkaille?
Syntyykö yrityksille säästöjä?


Tavoitteena luoda uutta toimintaa

Mediakeskus Savonlinnassa on lähtenyt liikkeelle alueellisesta innovaatiosta. Tavoitteena on toimia Itä-Suomesta käsin globaalisti. Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa mahdollistaa toiminnan laajenemisen ja uusien työpaikkojen ja toimintamallien syntymisen. Suurin osa mukana olevista yrityksistä on kuitenkin suuntautunut laajoille markkinoille hyödyntäen mediakeskuksen erityisosaamista omassa toiminnassa.


Voiko mediakeskusta konseptina monistaa muualle maahan?
Mahtuuko vielä mukaan yrityksiä?
Miten mediakeskus on mukana tulevaisuuden tuotteiden tuotekehittelyssä?


Miten löytää sopivia työntekijöitä IT-alalle?

IT-alan huutava työvoimapula aiheuttaa rekrytointiongelmia myös Savonlinnassa. Yhteistyö Savonlinnan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen, Joensuun yliopiston laitosten sekä yritysten kanssa mahdollistaa taitavien työntekijöiden saamisen myös Savonlinnaan.


Ihannetyöntekijän ominaisuuksia?
Keitä kaikkia haluaisitte mukaan?


Median konvergenssi

Suuntaus kohti yhtä käyttöliitymää tai päätelaitetta näyttää vahvistuvan koko ajan. Saman tiedon saaminen eri tavoin pakattuna ja jaeltuna matkapuhelimiin, kannettaviin päätelaitteisiin ja vaikkapa omaan jääkaappiin edellyttää kuitenkin vielä monia uusia innovaatiota ja teknisiä sovelluksia. Nettiradio Mikaeli pyrkii omalta osaltamaan edistämään verkkomultimedian kehittämistä tehden kehittämistyötä eri tahojen kanssa. Kehittämistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä mm. Yleisradion kanssa.


Ilpo Luostarinen: Mihin suuntaan näkisit Nettiradio Mikaelin kehittyvän lähivuosina?Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Opintoradioväki seilaa kohti digiaikaa
Virtuaalinen ammattikorkeakoulu

© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000