Työ on luonteva osa koko elämää

Copyright: Tiina Toivakka

Suomalaista naista ja perhettä on pitkään pidetty tasa-arvon esikuvana; meillä perheellisten naisten työssäkäynti on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Naisten tulojen osuus sekä perheiden taloudessa että koko kansantaloudessa on merkittävä.

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi edustaakin ns. kahden elättäjän mallia. Naiset ovat myös huomattavia hyvinvointimenojen rahoittajia, sillä noin 40 prosenttia kaikista veroista ja veroluonteisista maksuista on peräisin naisten tuloista.

Suomessa naisten osuus yrittäjistä on noin kolmannes. Suuri osa naisyrittäjistä toimii jalostus- ja palvelualoilla. Tutkimusten mukaan naiset toimivat yrittäjinä voimakkaammin perheen ehdoilla kuin miehet. Alkuaikojen vaikeuksista naisyrittäjät selviytyvät jonkin verran miehiä paremmin.

Naisyrittäjää tuntuu motivoivan oman yrityksen perustamiseen enemmänkin työn sisältö kuin ulkoiset seikat. Koetaan tärkeäksi, että pystytään vaikuttamaan oman työn sisältöön ja elämän rytmittämiseen. Yrittäjän on usein vaikea määritellä työaikaansa täsmällisesti - oli kyse sitten nais- tai miesyrittäjästä. Nainen hoitaakin yleensä perheasioita limittäin työasioiden kanssa.

Työnteosta on nautittava
Kolmen lapsen äiti Riia Pulkkinen ehti toimia muutaman vuoden perhepäivähoitajana, ennen kuin päätös oman ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta syntyi. Lapsia päiväkodissa on riittänyt alusta pitäen, ja aikaa on riittänyt työnteon lisäksi myös opiskelulle.

Työ ja perhe-elämä kulkevat käsi kädessä
Oikean miehen osuminen kohdalle muokkasi pitkälti Aulimaija Pietiläisen elämän suunnan. Mikkeliläisessä elokuvayrittäjäperheessä työnteko lomittuu luontevasti muun elämän kanssa.

Yrittäminen ei saa olla pakkopullaa
Pitopalveluyrittäjä Anne Pettinen ei ole koskaan vierastanut työntekoa muiden palveluksessa. Yrittäjäksi ryhtyminen ei ole kaduttanut, vaikka päiville on tullut pituutta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: