Osuuskunta kasvattaa opiskelijoita yrittäjyyteen

Copyright: Tiina Toivakka

Yrittäjyydestä kiinnostuneet Mikkelin ammattikorkeakoulun fysio- ja jalkaterapiaopiskelijat ovat voineet viime kesästä lähtien kokeilla käytännön yrittäjyyttä osuuskunnassa. Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajat OSMO tarjoaa aidon ympäristön, jossa voi valmentautua turvallisesti yrittäjyyteen.

Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajat (OSMO) perustettiin viime toukokuussa, ja perustajajäseniä oli kaikkiaan seitsemän. Viime kesän ajan Osmo tarjosi asiakkaille jalka- ja fysioterapiapalveluja, ja syksyn lupa- ym. kiireiden jälkeen toiminta on tarkoitus käynnistää uudelleen talven aikana. Yliopettaja Arja Tiippana Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan koulutusyksiköstä kertoo, että tavoitteena on ollut perehdyttää opiskelijat yrittäjämäiseen toimintaan jo opiskeluaikana. "Sosiaali- ja terveysalalla yrittäminen on luvanvaraista, ja tällä hetkellä haemmekin lupia tulevaa toimintaa varten."


Kokemuksia on kerätty


Aktiivisesti OSMOssa toimivat kesän aikana osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, fysioterapian opiskelija Hannu Jääskeläinen sekä jalkaterapeutiksi valmistuvat Päivi Laitinen ja Teija Kinnunen. Kaikki kolme toteavat osuuskunnassa toimimisen ja siihen liittyvien yrittäjyysopintojen olevan erinomainen tapa oppia käytännön työtä ja tutustua yrittäjämäiseen toimintatapaan.


Monenlaisia palveluja
Asiakkaita riitti


OSMO-osuuskunnassa toimiminen on opiskelijoiden mukaan ollut hyödyllinen ja kiinnostava kokemus. Hannu Jääskeläinen toteaa yrittäjäksi ryhtymisen olevan tulevaisuudessa hyvin mahdollinen vaihtoehto. Myös ammatillisesti käytännön töihin kiinni pääseminen on kaikkien kolmen mielestä ollut suuri etu.


Valmiudet ryhtyä yrittäjäksi ovat kasvaneet
Ammatillisesti hyvää harjoitusta


Arja Tiippana korostaa, että OSMOn yhtenä tavoitteena on toimia yhteistyöväylänä. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa muihinkin koulutusyksiköihin, ja sitä kautta osuuskunnan kautta voisi oppia yhteisiä pelisääntöjä, hioa erilaisia toimintamalleja ja oppia tuntemaan eri koulutusaloja.

Copyright: Tiina Toivakka
Osmo on yhteistyöväylä


Yrittäjyyden oppimisympäristöt ovat osa Mikkelin ammattikorkeakoulun yrittäjyyden edistämistä. Ensin rakennettiin opinnoille vankka perusta ja nyt ollaan tekemässä koulutusalakohtaisia oppimisympäristöjä, kertoo projektipäällikkö Jorma Manninen MAMK:sta. Oppimisympäristön tavoitteena on Mannisen mukaan luoda yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ns. yrittäjyyden valmennusareena. Siinä koulutusalan ammatilliseen ydinosaamiseen integroidaan liiketoimintaosaamista ja yrittäjävalmiuksien kehittämistä. Mukaan kuuluu tärkeänä osana myös käytännön yritystoimintaa, joka toteutetaan joko yrityshautomoissa tai perustettavien osuuskuntien kautta. Mikkelin ja Savonlinnan yksiköiden lisäksi kolmas yrittäjyyden oppimisympäristö on suunnitteilla Pieksämäelle. Siellä toimintamallia rakennetaan alueellisten tarpeiden pohjalta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: