Ahkerat yrittäjät ovat pienen kunnan toivo

Copyright: Mervi Sensio

Sulkavan kunta kitkuttaa eteenpäin siinä missä muutkin pienet itäsuomalaiset kunnat. Taloutta rasittavat toisaalta työpaikkojen puute, toisaalta työttömyys ja ikääntyvä väestö. Ahkerat tulevaisuuteen uskovat yrittäjät ovat kunnan toivo. Oikealla asenteella uusiakin yrityksiä syntyy.

Iloisiakin uutisia
Sulkavan kunnan elinkeinoasiamies Laila Kalpio toteaa, että kuntien viimevuosien talousvaikeudet ovat pakottaneet virkakoneiston katsomaan oman navan sijaan rajojen taa. Kuntaliitoksista puhutaan jo avoimesti yhtenä vaihtoehtona jatkaa paremmalla menestyksellä eteenpäin. "Onneksi Sulkavalla on ahkeria yrittäjiä ja oma vakiintunut suurtapahtuma" Laila Kalpio iloitsee. Näillä eväillä jatketaan toistaiseksi itsenäisenä.

Tietorinteessä tuulahduksia tulevaisuudesta
Yritysrypäs Sulkavan keskustassa edustaa uutta tapaa tehdä työtä. Samassa rakennuksessa ilman väliseiniä, osittain yhteisillä laitteilla ja ohjelmilla sekä tiimityöllä yrittäjät sukkuloivat toimeentuloa itselleen ja työntekijöilleen. Tunnelma talossa on kaverillinen.

Soutupitäjän veneen veistäjät
Sulkava tunnetaan souduistaan, ja ilman muuta kunnasta löytyy myös veneen rakentajia. Veneveistämö Puattipaja puurtaa kirkkoveneitä maailmalle kymmenestä kahteenkymmeneen kappaletta vuosittain. Soutaapa veistäjä itsekin rivakanpuoleisesti.

Linkki: