Tuotekehitys turvaa tulevaisuuden

Copyright: Tiina Toivakka

"Oikein sijoitettuna tuotekehitykseen satsaaminen tulee yritykselle moninkertaisena takaisin. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitelty tuote myy perustuotetta paremmin ja on yritykselle selvästi kannattavampi", toteaa Sinex Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Nikkinen. Sinex käyttää liikevaihdostaan puhtaaseen tuotekehitykseen vuosittain 2-5 prosenttia.

Mäntyharjulaisen Sinex Oy:n päätuotteita ovat lujitemuovista valmistetut kylpyhuonekalusteet ja -modulit, joita yritys on valmistanut pääasiassa laivateollisuudelle. Viime aikoina lujitemuovi kylpyhuonemateriaalina on alkanut kiinnostaa myös perusrakentajia, ja jatkossa Nikkinen odottaakin markkinoiden laajenevan myös kuivan maan rakentamisen puolelle.

Kylpyhuonemoduleiden lisäksi Sinex Oy valmistaa mm. sirpale- ja luotisuojauksia puolustusvoimille, traktoreiden osia sekä sairaalatarvikkeita.


Päätuotteena kylpyhuonemodulit


Tuomo Nikkinen ja neljä muuta yksityishenkilöä osti yrityksen liiketoiminnan vuonna 1996 Sisulta. Toimintatavan muutos vaati Nikkisen mukaan muutosta myös asenteisiin.
"Tappiollisen liiketoiminnan kääntäminen tulokselliseksi oli iso haaste, mutta siinä onnistuttiin, ja seitsemässä vuodessa yrityksen liikevaihto on kasvanut kolminkertaiseksi", Nikkinen kertoo.

Kilpailu lujitemuovimarkkinoilla on Tuomo Nikkisen mukaan kovaa. Alalla ei olla yksin, vaan samoista asiakkaista on kilpailemassa sekä kotimaisia että ulkomaisia toimittajia. Oman yrityksensä vahvuutena Nikkinen pitää tehokasta ja nopeaa kokonaistoimitusta. Menestyksestä kertoo se, että yritys on jatkuvasti pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan. Viime vuonna Sinexin liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä yrityksessä on noin 60.

Tuomo Nikkinen. Copyright: Tiina Toivakka
Vanhoista rakenteista luovuttiin
Kilpailu on kovaa


Sinex on alusta pitäen panostanut merkittävästi tuotekehitykseen, ja sen osuus yrityksen liikevaihdosta on 2-5 prosenttia. Nikkinen pitää tuotekehitystä yrityksen elinehtona; sen avulla yritys turvaa tulevaisuuttaan ja oikein sijoitettuna tuotekehitykseen pistetyt eurot tulevat moninkertaisina takaisin.
"Erikoistuminen on avainsana. Perustuotteella ei tehdä tulosta, vaan olennaista on kiinteä ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa. Myös paikallinen TE-keskus ja Tekes ovat olleet Sinexille tärkeitä yhteistyökumppaneita tuotekehitysprojekteissa", Nikkinen toteaa.


Tuotekehitys on tuotannon kivijalka
Mikä TE-keskuksen ja Tekesin merkitys?


Tuomo Nikkinen ei ole katunut yrittäjäksi ryhtymistä, vaikka päivät ovatkin pitkiä ja lomat ovat olleet vähissä. Alkuaikoina työpäivät saattoivat venyä jopa vuorokauden pituisiksi, mutta nyttemmin yrittäjä on oppinut merkitsemään itselleen vapaa-aikaa kalenteriin. Kokonaan töistä ei pääse irti koskaan, mutta se on yrittäjän osattava hyväksyä.

Copyright: Tiina Toivakka
Oma polku yrittäjänä
Onko yrittäjällä vapaa-aikaa?


"Yrittäminen on luonnekysymys ja elämäntapa. Raha ei tule helpolla, mutta toisaalta tämä on vapaata työtä; saa itse määrätä tekemisistään ja kasvattaa omaa pääomaa. Joka suuntaan on joustettava, eikä ole selkeää työaikaa", Tuomo Nikkinen pohtii.
Yrittäjyyteen suhtautumisessa olisi Nikkisen mielestä toivomisen varaa. Myös valtiovallan pitäisi tulla nykyistä enemmän yrittäjää vastaan, ja yrittäjyydestä tulisi tehdä verotuksellisestikin kannattava vaihtoehto.


Yrittäminen on elämäntapa
Yrittäjyyteen pitäisi kannustaa


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: