Yrityksen menestys on yhteinen asia

Menestyvän yrityksen salaisuus on paljastettu! Menestyvä yritys on uusia työn muotoja organisoiva ja joka suuntaan yhteistyökykyinen. Yrityksen toiminnallinen joustavuus ei ole vähäisin kasvun tekijä, ja parhaiten tuloksiin päästään yhteistoimin, koko yrityksen väen voimalla.

Jo vanha kansa tiesi, että itku ei auta markkinoilla. Niin yksilön kuin yrityksenkin on uusiuduttava ja kouluttauduttava jatkuvasti, jos mielii pärjätä nykyisillä työmarkkinoilla. Kauppa vapautuu, kilpailu kiristyy ja väestö ikääntyy. Silti tulevaisuudessakin on löydettävä tekijöitä kaikenlaisiin töihin.

Työelämää tuntevat tahot kertovat, että osaamiseen kannattaa investoida ja työn sisältöjä kehittää.

Millaisia menestyksen avaimia meillä on? Miten haasteisiin voi vastata?

"Menestys, yhteistyö ja lainsäädäntö" - SAK:n pääjuristi Kirsti Palanko-Laaka
"Jatkuva uusiutuminen on kasvun tekijä" - Työministeriön projektipäällikkö Tuomo Alasoini

Työelämässä toimivat tahot valottavat meille näkökulmiaan työhönsä vaikuttaviin tekijöihin. Voiko työn sisältöihin vaikuttaa? Mikä on yhteistyön merkitys?

"Pärjätään, kun yhdessä tuumataan" - Liisa Sivonen Heinävesi Kemi Oy
"Kehitys ei ole yksipuolista" - Ari Aholainen Metallilaite Oy
"Kun turvallisuus murenee" - Hannu Hyttinen Ahlstrom Machinery Oy Savonlinnan Konepaja

Pieni yritystietoisku!

  • 94 % kaikista yrityksistä Suomessa on 1-10 henkilön mikroyrityksiä
  • 5 % kaikista yrityksistä on pienyrityksiä, joissa työskentelee 10-49 henkilöä
  • Loput ovat suuryrityksiä
  • Yhdessä mikro- ja pienyritysten osuus kaiken yritystoiminnan liikevaihdosta on 35 %
  • Yhdessä näiden osuus yritysten työllistämistä palkansaajista on 46 %

Visioita jousto- ja tietotyöstä sekä sen tekijöistä löytyy Palkkatyöläisen 1/2000 artikkelista 2000-luvun SAK:lainen on osaava perusduunari ...mutta tuottaa järjestäjille harmaita hiuksia osoitteesta www.sak.fi. Asiantuntijoina tutkimussihteeri Jyrki Helin SAK:sta, tohtori Riitta Lavikka Tampereen yliopistosta ja sosiologian professori Kaj Ilmonen Jyväskylän yliopistosta.

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000