Uusi Talous - mitä se on?

New Economy - Uusi talous on rantautunut Yhdysvalloista Suomeen. Sanotaan, että Uuden Talouden ansiosta Yhdysvaltain nousukausi on voinut kasvaa koko 90-luvun mittaiseksi ilman inflaatiota. 90-luvulla verkkotalouteen panostaneet yritykset ovat nousseet pörssiarvoltaan monta kertaa arvokkaammaksi kuin perinteisillä aloilla pitkään toimineet "vanhan talouden" yhtiöt. Esimerkkeinä uusista menestyjistä mm. Microsoft, Yahoo, AOL, Amazon, Nokia.

  • Mitä Uusi Talous itse asiassa tarkoittaa ja mitkä ovat todellisia Uuden Talouden ilmiöitä jos sellaisia on? Globalisaatio, inflaatio, alhainen työttömyys, tiimityö, e-business, informaatioteknologia...
  • Mikä erottaa Uuden Talouden ns. vanhasta taloudesta?
  • Voidaanko nykyisessä yhteiskunnassa havaitut positiiviset ilmiöt kuten matala inflaatio, innovatiivisuus, kansainvälisyys rinnastaa Uuteen Talouteen ja nimetä ikävät asiat kuten työttömyys, syrjäytyminen, ikärasismi, huume- ja mielenterveysongelmat ns. vanhan talouden aiheuttamiksi ongelmiksi?
  • Onko Uusi Talous myös yhteinen nimittäjä taloudellisesti menestyvälle ja itsekkäälle elämäntavalle, joka ei halua ottaa huomioon yhteiskunnan huonompiosaisia ja vähemmän kehittyneitä alueita?
NettiRadio kuvaa digitaalisen tulevaisuutemme ilmiöitä esimerkkien sekä erikoisalojen asiantuntijoiden avulla. Uutta talousajattelua ja sen eri yhteiskunta- ja ammattisektoreilla aiheuttamaa kehitystä kommentoimassa:

© Nettiradio Mikaeli / Eero Mattila 2000