Milloin suoramarkkinointi siirtyy sähköiseen tilaan?
Verkkomarkkinointi ottaa ensiaskeleitaan

Copyright: Vesa Tikkanen

Perinteiseen postijakeluun verrattuna internet-ympäristö on tehokas, nopea ja erittäin edullinen tapa jakaa tietoa. Verkkomarkkinointi ottaa kuitenkin vasta ensiaskeleitaan. Toistakseksi nettiin on siirretty vain lähinnä perinteistä markkinointimateriaalia, eikä sähköisiä mahdollisuuksia ole pystytty hyödyntämään esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Mitä kaikkea tehokas verkkomarkkinointi voisi olla? Siitä meille kertoo Suoramarkkinointi-instituutin johtaja Mika Raulas Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Perinteisessä kaupankäyntitilanteessa kuluttaja kertoo tarpeistaan ja toiveistaan kodinkonekaupan tai autokaupan myyjälle. Siinä sivussa vaihdetaan ehkä myös muutama sana muustakin elämästä. Näin myyjä osaa tarjota asiakkaalleen sellaista tuotemerkkiä ja -mallia, jotka sopivat parhaiten asiakkaan sen hetkisiin tarpeisiin.

Osa ostotilanteista on kuitenkin vähitellen siirtymässä tietoverkkoon. Myös verkkokauppiaan pitäisi saada asiakkaasta samantyyppistä tietoa kuin perinteinen myyjä saa juttelemalla. Miten tämä olisi mahdollista?

Muutama vuosi sitten otettiin tietoverkossa käyttöön ns. cookiet eli pienet ohjelmanpätkät, jotka keräävät tietoa kuluttajan liikkumisesta verkossa. Näiden ohjelmapätkien avulla oli tarkoitus muodostaa mm. markkinoinnin pohjaksi asiakasprofiileja. Käytännössä tähän ei kuitenkaan päästy, sillä cookiet eivät pysty välittämään tietoa kuluttajan toiveista ja tarpeista. Ne eivät osaa kertoa sanaakaan kuluttajan elämäntilanteesta tai hänen unelmistaan. Ne eivät saa selville edes sitä, mitä tietoa kuluttaja etsii. Tehokkaan markkinoinnin pohjaksi tarvitaan todellisia asiakasprofiileja. Mutta kuka niitä tekisi?


Millaista on tulevaisuuden verkkomarkkinointi?
Millaisia ovat suoran verkkomarkkinoinnin edut perinteiseen postijakeluun verrattuna?


Copyright: Eero Mattila

Amerikassa ovat käynnistymässä ensimmäiset kuluttajille suunnatut profilointipalvelut. Profilointien tarkoituksena on kerätä taustatietoa ns. palveluagentille, joka puolestaan hakee kuluttajan tarvitsemia palveluja ja tuotteita verkosta. Palveluagentti muodostaa kuluttajasta profiilin. Se pyrkii selvittämään mm., minkätyyppinen ihminen hän on, mitä hän harrastaa ja mikä hänen elämäntilanteensa on. Taustatiedot helpottavat toimeksiantoja. Mitä tarkemmin profilointi toimii, sitä paremmman palvelun kuluttaja saa.


Parantaako tämä ns. profilointipalvelu kuluttajan asemaa verkossa eli vieläkö kuluttaja on kuningas?
Entä saako kuluttajasta kerätä mitä tietoa tahansa?
Miten profilointipalvelu toimii käytännössä?


Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Eero Mattila 2000