Venäjän markkinat kiehtovat edelleen

Copyright: Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Venäjä on kautta aikojen ollut suomalaisille tärkeä paitsi yhteiskunnallisen kehityksen kannalta myös kauppakumppanina. Varsinkin itäsuomalaiset ovat käyneet kauppaa venäläisten kanssa vuosisatojen ajan, ja Neuvostoliiton aikana kauppa kehittyy suuremmassa mittakaavassa ns. kahdenvälisen clearing-järjestelmän kautta. Viime vuosien muutokset ovat vaikuttaneet suomalaisiin Venäjän viejiin melkoisesti, mutta kauppa itänaapuriin on yhä monelle suomalaisyrityksille jopa elinehto.

Venäjän kauppaan liittyy paljon tarinoita niin clearing-kaupan ajoilta kuin 90-luvultakin, kun talousjärjestelmää alettiin rukata naapurimaassa uusiksi ja suomalaisten piti ryhtyä etsimään uusia kumppaneita. Miten suomalaiset ovat viime vuosina pärjänneet ja mitä itävientiä suunnitteleva yritys pitää ottaa huomioon vientityötä aloittaessaan. Asiantuntijat ja alan kouluttajat kertovat kokemuksistaan.

Tulevaisuuden uskoa löytyy
Mikkeliläinen Karjaportti on vienyt Venäjälle tuotteitaan jo 10 vuoden ajan. "Vientityössä onnistuu, kun osaa sopeutua venäläiseen tapaan tehdä kauppaa ja sopeuttaa omat toimintansa sen mukaan", toteaa Karjaportin Venäjän toimintojen johtaja Kirsi Lantta.

Kärsivällisyys on valttia
"Suomalaisten olisi jo aika päästä eroon turhasta ylimielisyydestä. Venäläisten kanssa on helppo tehdä kauppaa, kun tuntee maan tavat ja suhtautuu työhön vakavasti ja pitkäjännitteisesti.", toteaa projektipäällikkö Eila Kaukanen Mikkelin ammattikorkeakoulun Venäjän kaupan palvelukeskuksesta.

Venäjällä eletään omaa aikaa
"Venäläisten aikakäsitys on täysin erilainen kuin missään muualla. Aika on siellä mittaamaton luonnonvara, jota voi haaskata ja käyttää surutta. Yritykselle se merkitsee melkoista sopeutumista", toteaa Venäjällä pitkään asunut kirjailija everstiluutnantti evp. Esa Seppänen. Työrupeama rakennuskombinaatti Finn Stroin paikallisjohtajana merkitsi Seppäselle perehtymistä suomalais-venäläiseen yhteistyöhön syvemmin.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: